Späť na produkty

Vyberte si z následujícich produktov:

AudaInspect

AudaInspect

AudaInspect

Modul AudaInspect je určený pre záznam prehliadky v elektronickej forme a generovanie zápisu o poškodení vozidla priamo z kalkulačného systému AudaPad.

Riešenie

 • Zaznamenáva údaje z prehliadky do elektronického formulára, s možnosťou pdf výstupu
 • Umožňuje záznam poškodenia vozidla v grafickom prostredí AudaPad
 • Výstup vo forme zápisu o poškodení vozidla s možnosťou podpisu klienta
 • Umožňuje konfigurovateľné automatické zasielanie prípadov a notifikácií
 • Možnosť grafického zobrazenia zón poškodenia vo výstupe záznamu o prehliadke

Výhody

 • Elektronizácia a zefektívnenie procesu prehliadky
 • Možnosť automatického prenosu administratívnych údajov z Back office systému poisťovne do zápisu o poškodení
 • Možnosť rozhodnúť na mieste o totálnej škode či nákladoch na opravu
 • Eliminácia chybovosti v procese

AudaCard

AudaCard

Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete.

Až doposiaľ museli byť údaje o vozidle zadávané do prípadu ručne, čo predstavuje časovo náročný proces. S Audatex AudaCard sú informácie z Technického preukazu (Osvedčenia o Evidencii vozidla – Časť I) odoslané na Audanet automaticky za pár sekúnd.AudaCard 

Výhody:

 • Profesionálna prezentácia pred zákazníkom
 • Eliminácia chybného zadania vozidla pri použití AudaVIN
 • Možnosť overenia originality Osvedčenia o Evidencii vozidla

Prenášané údaje:

 • Evidenčné (Registračné) číslo
 • Dátum prvej registrácie
 • Údaje o prevádzkovateľovi – Držiteľ registračného osvedčenia
 • Priezvisko alebo obchodné menoAudaCard_2 - kópia
 • Iné mená alebo iniciály
 • Adresa v členskom štáte
 • Zdvihový objem motora
 • Max. čistý výkon motora
 • Menovité otáčky
 • Maximálna technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla
 • Prevádzková hmotnosť
 • Počet miest na sedenie
 • Farba vozidla

Pripravujeme

AudaHistory

AudaHistory

Modul AudaHistory je integrovaný priamo na platforme AudaNet a je určený na zisťovanie predchádzajúcich parciálnych aj totálnych škôd na vozidlách.

Riešenie:

 • Po zadaní VIN možnosť dotazu na históriu vykonaných výpočtov
 • Zobrazenie základných údajov – dátum, poisťovňa, číslo poistnej udalosti, náklady na opravu

Výhody:

 • Denná aktualizácia databázy výpočtov vykonaných na trhu ( poisťovne sa so vzájomným súhlasom zdieľajú)
 • Indikácia možného pokusu o poistný podvod
 • Odhalenie predchádzajúcich (nesúvisiacich) poškodení

AudaSMR

AudaSMR

AudaSMR je modul určený na výpočet nákladov servisných prehliadok a bežných mechanických prácAudaSMR

Riešenie

 • Modul pracuje s informáciami výrobcov vozidiel a poskytuje užívateľovi informácie, v závislosti od zvoleného modelu i výbavy vozidla, o množstve prevádzkových náplní, vrátane popisu pracovných úkonov zvolenej prehliadky.
 • Pri výpočte nákladov servisných prehliadok postupujte podľa počtu najazdených km alebo podľa časového intervalu (veku vozidla). V závislosti od modelu sú dostupné informácie aj pre flexibilné servisné intervaly (podľa informácie On Board systému) vrátane long-life servisov
 • Rozsiahla databáza európskych vozidiel (viac ako 85%)

Už pri identifikácii typu vozidla ste podľa písmena „S“ informovaní, či je možné pre daný typ vozidla počítať servisné prehliadky. Ak pri type vozidla nie je zobrazené toto písmeno, nie je modul pre servisné prehliadky dostupný.

Môžete si zvoliť daný typ prehliadky – inšpekčná prehliadka podľa najazdených kilometrov alebo podľa časového intervalu (veku vozidla), resp. flexibilný servis podľa OnBoard systému (ak je pre daný model dostupný), prípadne niektoré vybrané mechanické práce a pri vlastnom zadaní a pri výpočte postupujte rovnakým spôsobom, tak ako pri zadaní poškodenia vozidla v programe AudaPad.

AUTOonline

AUTOonlineAUTOonline_logo

Medzinárodná Internetová aukcia havarovaných a fleetových vozidiel AUTOonline

Riešenie:

 • Internetová platforma ponúkajúca službu pre obchodníkov s havarovanými vozidlami, autoopravovne, na ktorú poisťovne umiestňujú ponuky na odkúpenie poškodených vozidiel, ktoré z dôvodu nehospodárnosti ich opravy spadajú do kategórie tzv. „totálnych škôd“
 • Internetová platforma ponúkajúca službu pre obchodníkov s jazdenými vozidlami, autoopravovne, na ktorú spoločnosti umiestňujú ponuky na odkúpenie fleetových jazdených vozidiel
 • Po ukončení aukcie poisťovňa vyberá víťaznú ponuku a zodpovedajúcu ponúknutú čiastku použije pre likvidáciu poistnej udalosti ako „cenu zvyškov“. Vlastná realizácia obchodu je potom vecou dohody medzi majiteľom vraku vozidla a obchodníkom

Výhody:

 • Rýchle a objektívne stanovenie hodnoty zvyškov s nízkymi administratívnymi nákladmi pre poisťovne
 • Platforma nie je prístupná verejnosti – okruh partnerov je obmedzený
 • Medzinárodná platforma umožňujúca získať vyššiu hodnotu zvyškov vozidiel
 • Obchodníci majú prístup na medzinárodný trh a možnosť získať vozidlá v zahraničí
 • Dostupnosť platformy 24 hodín denne
 • Rýchlejšia cesta k vrakom pre obchodníkov a väčšia šanca vraky získať
 • Priemerne 20 ponúk na 1 vozidlo
 • Dosahujeme reálnu odkupnú cenu, ktorá presahuje 50% obvyklej ceny vozidiel bezprostredne pred poškodením
 • Zameranie sa aj na menej frekventované skupiny vozidiel – špeciálne a nákladné vozidlá, prívesy, návesy a prípojné vozidlá, stavebné stroje, motorky a štvorkolky, a iné..

VOP AUTOonline od 1.5.2023

AudaAudit

AudaAudit

AudaAudit

Modul AudaAudit je určený na automatickú kontrolu dodržiavania nastavených pravidiel v internom procese LPU alebo v procese LPU s externými partnermi (servis, znalci…). Pravidlom pre kontrolu môžu byť akékoľvek dáta obsiahnuté v kalkulácii nákladov na opravu (údaje o vozidle, výsledky kalkulácie (náhradné diely, práca, podporné kódy), pracovné postupy, technológie opráv apod.

Riešenie

 • Kontrola prípadov na základe definovaných pravidiel Aktivácia kontroly pri komunikácii medzi partnermi
 • Výsledok kontroly je vizuálne zobrazený (ikona, správa, report), možné riadiť aj workflow (vrátenie odosielateľovi)
 • Kalkulácie sú kontrolované automaticky na základe pravidiel stanovených spoločnosťou.

 

Výhody:

 • Jednoducho prispôsobiteľné požiadavkám zákazníka
 • Umožňuje sústrediť sa na výnimky a anomálie, ktoré sú presmerované na technika
 • Kontrola všetkých prípadov
 • Zaručuje, že všetky zmluvné pravidlá sú splnené
 • Úspory v nákladoch na proces a v poistnom plnení
 • Zlepšuje úroveň služieb
 • Dodržiavanie obchodných dohôd

AudaFlow

AudaFlow

AudaFlow

Modul AudaFlow je určený na výmenu štruktúrovaných dát na platforme AudaNet a to v rovine internej resp. externej komunikácie a je spravidla previazaný s modulom PartnerManagement určeným na správu informácií o partneroch a vzťahoch medzi nimi.

Riešenie:

 • Výmena štruktúrovaných dát na platforme medzi organizáciami a užívateľmi, poprípade s externými partnermi) s kontrolou procesu a nákladov na vysokej úrovni.
 • Možnosť definovania komplexného workflow pomocou business rules.
 • Zaznamenávanie všetkých udalostí

Výhody:

 • Časová úspora z obmedzenia viacnásobného zadávania, eliminácia chýb.
 • Komunikácia s opravcom prebieha v elektronickej podobe
 • Možnosť výmeny správ On-line monitoring prípadov
 • Vysoká transparentnosť
 • Zníženie náročnosti pri plnom dodržiavaní SLA
 • Urýchlenie procesu likvidácie PU a zúčtovania
 • Generické riešenie pre partnerov – nepoisťovne

AudaMobile

AudaMobile

AudaMobile je tabletová verzia AudaPadWebu s dotykovým ovládaním grafiky, ktorá umožňuje spracovávať kalkulácie nákladov na opravu s originálnymi náhradnými dielmi priamo pri poškodenom vozidle.

Riešenie

 • AudaMobile je navrhnutý pre najnovšie mobilné zariadenia s operačným systémom IOS alebo Android , jedno zariadenie obsahuje e-mail, GPS a fotoaparát a umožňuje úsporu nákladov na hardware
 • “Spárovanie” fotografií priamo na diely bez potreby externého fotoaparátu, zároveň odstraňuje manuálny proces prenosu fotodokumentácie
 • Integrita údajov – údaje z AudaMobile sú kompatibilné s AudaPadWebom

Výhody

Samotná inštalácia AudaMobile je veľmi jednoduchá a sa vykoná cez ikonu „App Store“ alebo „GooglePlay“, kde po zadaní slova „audamobile“, vyhľadáte program a dotykom prstu ho nainštalujete na tablet. Aktualizácia novej verzie prebehne na Vašom tablete automaticky bez potreby zásahu užívateľa.

Odkaz na Apple Store

Odkaz na Google Play

AudaGlass

AudaGlass

2

AudaGlass ponúka komplexné webové riešenie pre škody na automobilových sklách, ktoré umožňuje vytvárať kalkulácie škôd na sklách, automatizovať proces kontroly faktúr a komunikovať s partnermi.

Riešenie

 • Identifikácia skla cez Eurocode, VIN alebo vyhľadávací strom
 • História predchádzajúcich škôd na sklách
 • Automatická validácia výpočtov
 • Originálne a aftermarketové sklá v databáze

Výhody / Prínosy

glass

 • Rýchly a jednoduchý proces kalkulácie
 • Flexibilné metódy pre nastavenie cien práce
 • Presné výsledky a konfigurovateľné výpočtové vzorce
 • Aktuálne lokálne ceny dielov
 • Kontrola stropných cien a ich porovnanie s OE dielmi
 • Zjednodušenie procesu znižovaním náročnosti a prácnosti

Databáza

V databáze sú k dispozícii všetky vozidlá obsiahnuté v AudaPade ďalšie vozidlá z CZ a SK trhu (TATRA, LIAZ…) pričom obsahuje diely od výrobcov automobilov a diely od iných dodávateľov ako napr. AGC, Pilkington, Saint Gobain, …). Vďaka centralizovanému spracovaniu v AudaGlass nie je potrebná lokálna archivácia dát a je zabezpečené ich automatické aktualizovanie

AudaPad

AudaPad

AudaPad je systémom pre kalkulácie nákladov na opravy havarovaných vozidiel. Kalkulácie sa uskutočňujú pre konkrétne prevedenie vozidla vrátane mimoriadnej výbavy .
audapad

Riešenie

 • Najlepšie pokrytie dátami na trhu, údaje od výrobcov
 • Lokálne ceny dielov vrátane historických cenníkov
 • Grafické zobrazenie komponentov pre jednoduchú identifikáciu a výber metodiky opráv
 • Rôzne metodiky výpočtov nákladov na lakovanie(výrobca, AZT)

Výhody / Prínosy

 • Efektívna a presná kalkulácia nákladov na opravu
 • Skrátenie času na štúdium metód opráv
 • Zvýšenie produktivity práce likvidátorov aj technikov
 • Presné a konzistentné lokálne ceny dielov
 • Farebné rozlíšenie grafiky dielov podľa typu materiálov
 • Farebné rozlíšenie montážnych celkov a nadväznosti súvisiacich pracovných pozíciícalc
 • Možnosť priloženia fotodokumentácie do grafickej časti
 • Možnosť zobrazenia informácie výrobcu k určitým pracovným postupom
 • Interaktívna grafika Dynamický display – dynamické zobrazovanie dielov podľa nadefinovanej výbavy vozidla (možnosť zobrazovania variant dielov podľa konkrétneho modelu vozidla)

Další info

Databáza Audatexu pre službu AudaPad je neustále aktualizovaná a dopĺňaná o nové typy a modely vozidiel. V súčasnosti obsahuje 1081 typov vozidiel a viac ako 20 000 modelov od 57 výrobcov vrátane 22 rôznych UNITYPOV. Aktualizácia dát prebieha bez potreby zásahu užívateľa a to minimálne 12 krát do roka.

Služby související se službou AudaPad

 • AudaVIN – modul slúžiaci na automatickú identifikáciu vozidla prostredníctvom VIN
 • AudaOptima – Kalkulácie nákladov na opravu havarovaných vozidiel použitím alterntívnych náhradných dielov
 • AudaFlow – modul určený na výmenu štruktúrovaných dát na platforme AudaNet
 • AudaSMR – kalkulácie nákladov servisných prehliadok a bežných mechanických prác

AudaVin

AudaVIN

vinB

AudaVIN je modul určený na presnú identifikáciu výbavy vozidla podľa VIN a umožňuje v priebehu niekoľkých sekúnd získať informácie o type a prevedení vozidla, jeho výbave, lakovaní a všetkých detailoch, z obdobia výroby, potrebných pre jeho definíciu a identifikáciu dotázaním sa v databázach výrobcov na konkrétne vozidlo. (Nejedná sa o dekódovanie VIN) Služba je integrovaná do kalkulačného programu AudaPadWeb+.

Riešenie

 • Presná identifikácia vozidla vrátane pôvodnej výbavy z obdobia výroby
 • Pokrytie viac ako 70% slovenského vozového parku

Výhody / Prínosy

 • • Presnejší výpočet nákladov na opravu podľa obsiahnutej výbavy
 • • Obmedzenie možnosti podvodov z uplatňovania nárokov na nezodpovedajúcu resp. neexistujúcu výbavu
 • • Zrýchlenie procesu identifikácie vozidla, eliminácia chybnej identifikácie vozidla
 • • Dáta výbavy sú automaticky importované priamo do kalkulačného modulu AudaPad
 • • Zvýšenie produktivity práce ako technikov, tak i likvidátorov
 • • Redukcia potreby dodatočných kalkulácií

Databázia

V súčasnosti sú dostupné značky: VW ,Audi, Škoda, Mercedes-Benz, BMW, Mini, Smart, Jaguar, Seat, Mitsubishi, MAN, Fiat, Alfa Romeo, Ford, Porsche, Opel, Citroën, Dacia, Land Rover, Lexus, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo, Lancia. Bližšie informácie o konkrétnych modeloch obsiahnutých v databáze nájdete v sekcii Vozidla.

AudaPad+

AudaPad+

IRE

AudaPad+ je rozšírenou verziou AudaPadu o službu AudaIRE , ktorá Vám poskytuje inteligentný odhad opravy za použitia metodiky AZT. Užívateľ vyznačí rozsah poškodenej plochy a zadefinuje obtiažnosť opravy z ponúknutých možností a systém spočíta časovú náročnosť opravy. Súčasťou AudaPad+ je tiež zobrazenie vybraných vozidiel v trojdimenzionálnej grafike (3D).

Riešenie

3d

Databáza Audatexu pre službu AudaPad+ je neustále aktualizovaná a dopĺňaná o nové typy a modely vozidiel. V súčasnosti obsahuje 1081 typov vozidiel a viac ako 20 000 modelov od 57 výrobcov vrátane 22 rôznych UNITYPOV. Aktualizácia dát prebieha online bez potreby zásahu užívateľa a to minimálne 12 krát do roka