AudaFlow

AudaFlow

AudaFlow

Modul AudaFlow je určený na výmenu štruktúrovaných dát na platforme AudaNet a to v rovine internej resp. externej komunikácie a je spravidla previazaný s modulom PartnerManagement určeným na správu informácií o partneroch a vzťahoch medzi nimi.

Riešenie:

  • Výmena štruktúrovaných dát na platforme medzi organizáciami a užívateľmi, poprípade s externými partnermi) s kontrolou procesu a nákladov na vysokej úrovni.
  • Možnosť definovania komplexného workflow pomocou business rules.
  • Zaznamenávanie všetkých udalostí

Výhody:

  • Časová úspora z obmedzenia viacnásobného zadávania, eliminácia chýb.
  • Komunikácia s opravcom prebieha v elektronickej podobe
  • Možnosť výmeny správ On-line monitoring prípadov
  • Vysoká transparentnosť
  • Zníženie náročnosti pri plnom dodržiavaní SLA
  • Urýchlenie procesu likvidácie PU a zúčtovania
  • Generické riešenie pre partnerov – nepoisťovne