AudaSMR

AudaSMR

AudaSMR je modul určený na výpočet nákladov servisných prehliadok a bežných mechanických prácAudaSMR

Riešenie

  • Modul pracuje s informáciami výrobcov vozidiel a poskytuje užívateľovi informácie, v závislosti od zvoleného modelu i výbavy vozidla, o množstve prevádzkových náplní, vrátane popisu pracovných úkonov zvolenej prehliadky.
  • Pri výpočte nákladov servisných prehliadok postupujte podľa počtu najazdených km alebo podľa časového intervalu (veku vozidla). V závislosti od modelu sú dostupné informácie aj pre flexibilné servisné intervaly (podľa informácie On Board systému) vrátane long-life servisov
  • Rozsiahla databáza európskych vozidiel (viac ako 85%)

Už pri identifikácii typu vozidla ste podľa písmena „S“ informovaní, či je možné pre daný typ vozidla počítať servisné prehliadky. Ak pri type vozidla nie je zobrazené toto písmeno, nie je modul pre servisné prehliadky dostupný.

Môžete si zvoliť daný typ prehliadky – inšpekčná prehliadka podľa najazdených kilometrov alebo podľa časového intervalu (veku vozidla), resp. flexibilný servis podľa OnBoard systému (ak je pre daný model dostupný), prípadne niektoré vybrané mechanické práce a pri vlastnom zadaní a pri výpočte postupujte rovnakým spôsobom, tak ako pri zadaní poškodenia vozidla v programe AudaPad.