AudaVin

AudaVIN

vinB

AudaVIN je modul určený na presnú identifikáciu výbavy vozidla podľa VIN a umožňuje v priebehu niekoľkých sekúnd získať informácie o type a prevedení vozidla, jeho výbave, lakovaní a všetkých detailoch, z obdobia výroby, potrebných pre jeho definíciu a identifikáciu dotázaním sa v databázach výrobcov na konkrétne vozidlo. (Nejedná sa o dekódovanie VIN) Služba je integrovaná do kalkulačného programu AudaPadWeb+.

Riešenie

  • Presná identifikácia vozidla vrátane pôvodnej výbavy z obdobia výroby
  • Pokrytie viac ako 70% slovenského vozového parku

Výhody / Prínosy

  • • Presnejší výpočet nákladov na opravu podľa obsiahnutej výbavy
  • • Obmedzenie možnosti podvodov z uplatňovania nárokov na nezodpovedajúcu resp. neexistujúcu výbavu
  • • Zrýchlenie procesu identifikácie vozidla, eliminácia chybnej identifikácie vozidla
  • • Dáta výbavy sú automaticky importované priamo do kalkulačného modulu AudaPad
  • • Zvýšenie produktivity práce ako technikov, tak i likvidátorov
  • • Redukcia potreby dodatočných kalkulácií

Databázia

V súčasnosti sú dostupné značky: VW ,Audi, Škoda, Mercedes-Benz, BMW, Mini, Smart, Jaguar, Seat, Mitsubishi, MAN, Fiat, Alfa Romeo, Ford, Porsche, Opel, Citroën, Dacia, Land Rover, Lexus, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo, Lancia. Bližšie informácie o konkrétnych modeloch obsiahnutých v databáze nájdete v sekcii Vozidla.