SpäťZmena lakovacej metodiky PK45 na AZT k 1.10.2015

Vážení zákazníci,

 

dovoľte nám, aby sme Vás v krátkosti informovali o pripravovanej zmene v súvislosti s metodikou lakovania.

 

Informácie týkajúce sa metodiky lakovania v systéme AudaPad:

 

Metodika pre výpočet nákladov na lakovanie používaná v systéme AudaPad pod názvom PK45 došla ku koncu svojej technologickej životnosti.

 

Vzhľadom k tomu, že existuje sofistikované a už vo väčšine európskych krajín úspešne zavedené riešenie generujúce reálne a objektívne výsledky – metodika AZT, ktoré spĺňa nároky dnešnej doby z pohľadu podpory najnovších materiálov a technológií používaných v opravárenstve, rozhodol sa Audatex využiť globálnu spoluprácu s nezávislou expertnou spoločnosťou vytvárajúcu túto metodiku a plne tak nahradiť pôvodnú metodiku PK45 vo všetkých svojich produktoch.

 

Aby sme eliminovali možné dopady v čo najväčšej miere, zaoberáme sa touto témou už viac ako 2 roky.  Téma bola diskutovaná a prezentovaná na Technickej rade Audatexu, ktorá je zložená z Vás, našich zákazníkov, pričom sú tu zastúpené všetky zložky trhu (autoservisy, poisťovne i dodávatelia lakovacieho materiálu). Od júla 2014 je metodika AZT tiež súčasťou školení „Ovládanie kalkulačného programu AudaPad“

 

Termín nahradenia metodiky PK45 metodikou AZT je 1. 10. 2015.

 

Čo Vám nová metodika AZT prinesie:

  • Väčšiu transparentnosť – jednotný prístup pre všetky značky a jednotné pravidlá pre stanovenie počtu ČJ
  • Reálnejšie výstupy – dôveryhodné a v praxi overené výsledky výpočtu spotreby materiálu a času lakovania
  • Konzistentné výsledky – rovnaký výsledok výpočtu lakovania rovnakého dielu od rôznych značiek pri zhodných vstupoch

 

V súvislosti s prechodom si Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich krokoch:

 

Metodika AZT nahradí v plnom rozsahu metodiku PK45 v avizovanom termíne a metodika PK45 bude stiahnutá zo systému AudaPad.

V prípade akýchkoľvek otázok nás bez váhania kontaktujte.

 

Dovoľujem si tiež upozorniť na zmenu našej adresy. Od 22.6.2015 Vás radi privítame v našich nových priestoroch v budove POLUS TOWER I na 16.poschodí na ulici Vajnorská 100 v Bratislave

 

 

Veríme, že Vám všetky naše plánované kroky pomôžu k bezproblémovému a plynulému prechodu na metodiku lakovania AZT.

 

 

S pozdravom

Team Audatex