SpäťZmena lakovacej metodiky od 1.10.2015

Vážení zákazníci,

 

dovoľte nám opätovne pripomenúť, že dátum prechodu na novú metodiku lakovania AZT 1. 10. 2015  sa blíži.

 

Doporučujeme Vám stiahnuť si manuál na používanie metodiky AZT na našich webových stránkach (http://www.audatex.sk/wp-content/uploads/2013/06/Metodika-lakovania-AZT-v-sys.-AudaPad_v21.pdf ) a tiež, pokiaľ ste tak ešte neurobili, zúčastniť sa školenia so zameraním na metodiku AZT.

Termíny školení nájdete na našich webových stránkach a je potrebné sa na ne prihlásiť cez webový formulár.

 

 

Dňom 1.10.2015 bude PK45 v kalkulačných systémoch Audatex deaktivovaný a k dispozícii budete mať len novú metodiku lakovania AZT, ktorú nájdete pod PK51.

 

Informácie týkajúce sa metodiky lakovania v systéme AudaPad: 

  

Metodika pre výpočet nákladov na lakovanie používaná v systéme AudaPad pod názvom PK45 došla ku koncu svojej technologickej životnosti. 

 

Vzhľadom k tomu, že existuje sofistikované a už vo väčšine európskych krajín úspešne zavedené riešenie generujúce reálne a objektívne výsledky – metodika AZT, ktoré spĺňa nároky dnešnej doby z pohľadu podpory najnovších materiálov a technológií používaných v opravárenstve, rozhodol sa Audatex využiť globálnu spoluprácu s nezávislou expertnou spoločnosťou vytvárajúcu túto metodiku a plne tak nahradiť pôvodnú metodiku PK45 vo všetkých svojich produktoch. 

 

Aby sme eliminovali možné dopady v čo najväčšej miere, zaoberáme sa touto témou už viac ako 2 roky.  Téma bola diskutovaná a prezentovaná na Technickej rade Audatexu, ktorá je zložená z Vás, našich zákazníkov, pričom sú tu zastúpené všetky zložky trhu (autoservisy, poisťovne i dodávatelia lakovacieho materiálu). Od júla 2014 je metodika AZT tiež súčasťou školení „Ovládanie kalkulačného programu AudaPad“ 

  

Čo Vám nová metodika AZT prinesie

  • Väčšiu transparentnosť – jednotný prístup pre všetky značky a jednotné pravidlá pre stanovenie počtu ČJ
  • Reálnejšie výstupy – dôveryhodné a v praxi overené výsledky výpočtu spotreby materiálu a času lakovania

·         Konzistentné výsledky – rovnaký výsledok výpočtu lakovania rovnakého dielu od rôznych značiek pri zhodných vstupoch

S pozdravom

Tím Audatex