AudaPad+

AudaPad+

IRE

AudaPad+ je rozšírenou verziou AudaPadu o službu AudaIRE , ktorá Vám poskytuje inteligentný odhad opravy za použitia metodiky AZT. Užívateľ vyznačí rozsah poškodenej plochy a zadefinuje obtiažnosť opravy z ponúknutých možností a systém spočíta časovú náročnosť opravy. Súčasťou AudaPad+ je tiež zobrazenie vybraných vozidiel v trojdimenzionálnej grafike (3D).

Riešenie

3d

Databáza Audatexu pre službu AudaPad+ je neustále aktualizovaná a dopĺňaná o nové typy a modely vozidiel. V súčasnosti obsahuje 1081 typov vozidiel a viac ako 20 000 modelov od 57 výrobcov vrátane 22 rôznych UNITYPOV. Aktualizácia dát prebieha online bez potreby zásahu užívateľa a to minimálne 12 krát do roka