AudaPad

AudaPad

AudaPad je systémom pre kalkulácie nákladov na opravy havarovaných vozidiel. Kalkulácie sa uskutočňujú pre konkrétne prevedenie vozidla vrátane mimoriadnej výbavy .
audapad

Riešenie

 • Najlepšie pokrytie dátami na trhu, údaje od výrobcov
 • Lokálne ceny dielov vrátane historických cenníkov
 • Grafické zobrazenie komponentov pre jednoduchú identifikáciu a výber metodiky opráv
 • Rôzne metodiky výpočtov nákladov na lakovanie(výrobca, AZT)

Výhody / Prínosy

 • Efektívna a presná kalkulácia nákladov na opravu
 • Skrátenie času na štúdium metód opráv
 • Zvýšenie produktivity práce likvidátorov aj technikov
 • Presné a konzistentné lokálne ceny dielov
 • Farebné rozlíšenie grafiky dielov podľa typu materiálov
 • Farebné rozlíšenie montážnych celkov a nadväznosti súvisiacich pracovných pozíciícalc
 • Možnosť priloženia fotodokumentácie do grafickej časti
 • Možnosť zobrazenia informácie výrobcu k určitým pracovným postupom
 • Interaktívna grafika Dynamický display – dynamické zobrazovanie dielov podľa nadefinovanej výbavy vozidla (možnosť zobrazovania variant dielov podľa konkrétneho modelu vozidla)

Další info

Databáza Audatexu pre službu AudaPad je neustále aktualizovaná a dopĺňaná o nové typy a modely vozidiel. V súčasnosti obsahuje 1081 typov vozidiel a viac ako 20 000 modelov od 57 výrobcov vrátane 22 rôznych UNITYPOV. Aktualizácia dát prebieha bez potreby zásahu užívateľa a to minimálne 12 krát do roka.

Služby související se službou AudaPad

 • AudaVIN – modul slúžiaci na automatickú identifikáciu vozidla prostredníctvom VIN
 • AudaOptima – Kalkulácie nákladov na opravu havarovaných vozidiel použitím alterntívnych náhradných dielov
 • AudaFlow – modul určený na výmenu štruktúrovaných dát na platforme AudaNet
 • AudaSMR – kalkulácie nákladov servisných prehliadok a bežných mechanických prác