AudaInspect

AudaInspect

AudaInspect

Modul AudaInspect je určený pre záznam prehliadky v elektronickej forme a generovanie zápisu o poškodení vozidla priamo z kalkulačného systému AudaPad.

Riešenie

  • Zaznamenáva údaje z prehliadky do elektronického formulára, s možnosťou pdf výstupu
  • Umožňuje záznam poškodenia vozidla v grafickom prostredí AudaPad
  • Výstup vo forme zápisu o poškodení vozidla s možnosťou podpisu klienta
  • Umožňuje konfigurovateľné automatické zasielanie prípadov a notifikácií
  • Možnosť grafického zobrazenia zón poškodenia vo výstupe záznamu o prehliadke

Výhody

  • Elektronizácia a zefektívnenie procesu prehliadky
  • Možnosť automatického prenosu administratívnych údajov z Back office systému poisťovne do zápisu o poškodení
  • Možnosť rozhodnúť na mieste o totálnej škode či nákladoch na opravu
  • Eliminácia chybovosti v procese