AudaCard

AudaCard

Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete.

Až doposiaľ museli byť údaje o vozidle zadávané do prípadu ručne, čo predstavuje časovo náročný proces. S Audatex AudaCard sú informácie z Technického preukazu (Osvedčenia o Evidencii vozidla – Časť I) odoslané na Audanet automaticky za pár sekúnd.AudaCard 

Výhody:

 • Profesionálna prezentácia pred zákazníkom
 • Eliminácia chybného zadania vozidla pri použití AudaVIN
 • Možnosť overenia originality Osvedčenia o Evidencii vozidla

Prenášané údaje:

 • Evidenčné (Registračné) číslo
 • Dátum prvej registrácie
 • Údaje o prevádzkovateľovi – Držiteľ registračného osvedčenia
 • Priezvisko alebo obchodné menoAudaCard_2 - kópia
 • Iné mená alebo iniciály
 • Adresa v členskom štáte
 • Zdvihový objem motora
 • Max. čistý výkon motora
 • Menovité otáčky
 • Maximálna technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla
 • Prevádzková hmotnosť
 • Počet miest na sedenie
 • Farba vozidla