AudaAudit

AudaAudit

AudaAudit

Modul AudaAudit je určený na automatickú kontrolu dodržiavania nastavených pravidiel v internom procese LPU alebo v procese LPU s externými partnermi (servis, znalci…). Pravidlom pre kontrolu môžu byť akékoľvek dáta obsiahnuté v kalkulácii nákladov na opravu (údaje o vozidle, výsledky kalkulácie (náhradné diely, práca, podporné kódy), pracovné postupy, technológie opráv apod.

Riešenie

  • Kontrola prípadov na základe definovaných pravidiel Aktivácia kontroly pri komunikácii medzi partnermi
  • Výsledok kontroly je vizuálne zobrazený (ikona, správa, report), možné riadiť aj workflow (vrátenie odosielateľovi)
  • Kalkulácie sú kontrolované automaticky na základe pravidiel stanovených spoločnosťou.

 

Výhody:

  • Jednoducho prispôsobiteľné požiadavkám zákazníka
  • Umožňuje sústrediť sa na výnimky a anomálie, ktoré sú presmerované na technika
  • Kontrola všetkých prípadov
  • Zaručuje, že všetky zmluvné pravidlá sú splnené
  • Úspory v nákladoch na proces a v poistnom plnení
  • Zlepšuje úroveň služieb
  • Dodržiavanie obchodných dohôd