SpäťTlačová správa o akvizícii

Skupina Solera Holdings, Inc. oznámila akvizíciu spoločnosti IBS Automotive s.r.o., popredného poskytovateľa dát v oblasti oceňovania vozidiel v Českej republike a na Slovensku

Prostredníctvom tejto akvizície rozširuje Solera svoje portfólio v oblasti riadenia rizík a majetku

WESTLAKE, Texas, 15. decembra 2014 /PRNewswire/ – Skupina Solera Holdings, Inc. („Solera“, a príslušné tvary zámen „my“, „náš“) (NYSE: SLH), popredný poskytovateľ programového vybavenia a služieb v oblasti riadenia rizík a majetku pre automobilový a majetkový trh, vrátane globálneho odvetvia neživotného poistenia, dnes oznámila, že získala 100% podiel na vlastnom imaní („akvizícia“) spoločnosti IBS Automotive s.r.o. (ďalej ako „IBS“, alebo „spoločnosť“). IBS je popredným poskytovateľom dát v oblasti oceňovania vozidiel v Českej republike a na Slovensku.

Riešenia IBS založené na dátach, využívajú poisťovne v Českej republike a na Slovensku pri oceňovaní vozidiel vo fáze poistenia vozidiel a uplatňovania nároku z poistnej udalosti a ďalej tiež banky a leasingové spoločnosti v priebehu procesu schvaľovania úveru a pri stanovovaní zostatkovej hodnoty vozidla. Dáta z oceňovania vozidiel v kombinácii s ďalšími službami umožnia skupine Solera ponúkať klientom v oblasti poistenia jedinečné a finančne zaujímavé riešenia.

O skupine Solera

Solera je popredný poskytovateľ programového vybavenia a služieb v oblasti riadenia rizík a majetku pre automobilový a majetkový trh, vrátane globálneho odvetvia neživotného poistenia. Pôsobí vo viac ako 70 krajinách na šiestich kontinentoch. Medzi subjekty spoločnosti Solera patrí Audatex (Spojené štáty, Kanada a ďalších viac ako 45 krajín), HPI, CarweB a CAP Automotive (Spojené kráľovstvo), Informex (Belgicko a Grécko), Sidexa (Francúzsko), ABZ a Market Scan (Holandsko), Hollander (severoamerický trh recyklácie), AUTOonline (likvidácia nepojazdných vozidiel v európskych a latinskoamerických krajinách), IMS (poskytovanie lekárskej posudkovej služby), Explore (poskytovanie dát a analytických údajov poskytovateľom nemajetkového poistenia v Spojených štátoch), Service Repair Solutions (spoločný podnik so spoločnosťou Welsh, Carson, Anderson & Stowe, ktorý poskytuje riešenie pre trh služieb, údržby a oprav) a I&S (software a nástroje obchodného riadenia, správa nárokov tretích osôb, prvé oznámenie škody a služby pre správu siete v odvetví opráv automobilov a majetku v Spojených štátoch, so špecializáciou na nároky z poistenia skiel). Viac informácií nájdete na internetových stránkach spoločnosti na adrese http://www.solerainc.com.

 

Upozornenie o výhľadových vyhláseniach

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, okrem iného prehlásenie o prínosoch akvizície, vrátane zjednodušenia rôznych riešení skupiny Solera, napr. poistných riešení klientov našich poisťovní, o geografické expanzii spoločnosti CAP Automotive a ďalej tiež o výhodách a hodnote produktov a služieb klientov skupiny Solera a tiež klientov týchto klientov, a to buď samostatne, alebo v spojení s produktmi a službami iných spoločností skupiny Solera. Tieto vyhlásenia vychádzajú z našich súčasných očakávaní, odhadov a predpokladov a môžu byť ovplyvnené mnohými rizikami, neistotami a neznámymi budúcimi udalosťami, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky budú dosť odlišné. Skutočné výsledky sa tak môžu výrazne líšiť od údajov uvedených v tejto tlačovej správe v dôsledku rizík a neistôt spojených s transakciami tohto typu, našou obchodnou činnosťou aj obchodnou činnosťou spoločnosti IBS a ďalej mimo iného v dôsledku nedosiahnutia očakávaných výhod akvizície, rizík spojených s akvizíciami a ich možnými negatívnymi dôsledkami, investíciami, spoločnými podnikmi a podobnými transakciami, vrátane regulačných záležitostí, úspešného začlenenia riešenia spoločnosti IBS medzi iné produkty skupiny Solera a integrácia zamestnancov spoločnosti IBS a úspešné integrácie získaných podnikov, ktoré pôsobia v odvetviach mimo náš hlavný trh; je rovnako možné, že nebudeme rozširovať obchodnú činnosť spoločnosti IBS, ani uvádzať jej riešenia na trh mimo územia Českej republiky a Slovenska a je tiež možné, že nebudeme schopní úspešne rozšíriť obchodnú činnosť spoločnosti CAP Automotive do Českej republiky či na Slovensko. Viac informácií o týchto a ďalších faktoroch, ktoré by mohli mať vplyv na naše operácie alebo finančné výsledky, a ktoré by mohli spôsobiť, že sa naše výsledky budú výrazne líšiť od výsledkov uvedených vo výhľadových vyhláseniach, nájdete v našich dokumentoch podaných Komisii pre cenné papiere a burzy (Securities and Exchange Commission), najmä v našej štvrťročnej správe na formulári 10-Q za štvrťrok končiaci 30. septembrom 2014. Solera nemá žiadnu povinnosť (a výslovne sa zrieka akejkoľvek takejto povinnosti) aktualizovať, alebo upravovať svoje výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí, alebo iných faktorov.

ZDROJ: Solera Holdings, Inc.

http://www.solerainc.com