SpäťMigrácia na platformu AudaNEXT

Vážení zákazníci,

 

dovoľte nám, aby sme Vás v krátkosti  informovali o pripravovanej migrácii na platformu AudaNEXT (upgrade platformy AudaNet).

 

Platforma AudaNEXT   

 prispievali svojimi návrhmi posledných 12 mesiacov k tomu, aby sme Vám priniesli užitočný a užívateľsky komfortný systém použiteľný na širokom spektre zariadení

 

Výhody a ciele platformy AudaNext: 

 

 • Odstrániť technologické obmedzenia pôvodnej platformy (AudaNEXT nepotrebuje JAVU)
 • Zaistiť použiteľnosť systému pre rôzne OS a rôzne zariadenia
 • Obísť globálny vývoj a s ním spojené závislosti
 • Ponúknuť rýchlu realizáciu  drobných vizuálnych zmien
 • Skrátiť čas zavedenia noviniek do produkcie
 • Riešiť špecifické požiadavky vyžadujúce lokálnu flexibilitu
 • Zjednodušiť celý režim podpory a údržby
 • Postupne previesť fragmentované služby na jednu platformu

 

 

V súvislosti s migráciou si Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich krokoch:  

 

 • Zjednodušený popis platformy AudaNext a jej funkcionalít máte  k dispozícii na našich internetových stránkach v sekcii „ Na stiahnutie“
 • Taktiež komplexný návod na používanie je k dispozícii na našich internetových stránkach v sekcii „ Na stiahnutie“
 • Audatex pripraví krátke aplikačné školenie pre užívateľov . O forme a termínoch školení, rovnako ako o pláne migrácie Vás budeme včas informovať.

 

 

Veríme, že Vám všetky naše plánované kroky pomôžu k bezproblémovému a plynulému prechodu na platformu nové generácie AudaNEXT.

 

 

S pozdravom

Team Audatex