SpäťAudaSMR – prezentácia produktu

V priebehu mesiacov jún a júl mali naši zákazníci možnosť vyskúšať nový produkt AudaSMR určený na výpočet nákladov servisných prehliadok a bežných mechanických prác úplne ZDARMA a pri objednaní služby do konca mesiaca august využiť zvýhodnenú cenu po celú dobu trvania zmluvy ako na cenové podmienky za transakicie tak aj pre paušálny cenový model.

Akcia sa stretla u zákazníkov s pozitívnou odozvou.

  • Modul pracuje s informáciami výrobcov vozidiel a poskytuje užívateľovi informácie, v závislosti od zvoleného modelu i výbavy vozidla, o množstve prevádzkových náplní, vrátane popisu pracovných úkonov zvolenej prehliadky.
  • Pri výpočte nákladov servisných prehliadok postupujte podľa počtu najazdených km alebo podľa časového intervalu (veku vozidla). V závislosti od modelu sú dostupné informácie aj pre flexibilné servisné intervaly (podľa informácie On Board systému) vrátane long-life servisov

 

 

AudaSMR_2 AudaSMR