SpäťUžívateľovi sa v kalkulácií sa nespočíta mechanická, karosárska, el. práca.

Overte, či máte zadané mzdové sadzby, ak nie treba zadať . Ak sú mzdové sadzby zadané choďte do karty „Nastavenia /výpočet“ a skontrolujte či je v riadku „Tlač mzdových sadzieb“ zvolená možnosť „áno“. Následne kalkuláciu opätovne prepočítajte.