SpäťNezobrazujú sa mi prípady z AudaNETU (AudaPadWEB)? Ako v nich môžem ďalej pracovať?

Po prihlásení sa do platformy AudaNEXT II kliknite na dlaždicu–  „Prípady,  v ďalšej obrazovke kliknite vpravo na symbol pre rozbalenie Filtra. V spodnej časti kliknite na záložku „Všetky prípady“, vyberte požadovaný prípad a kliknite naň. V následnej ponuke kliknite na potvrdzujúce tlačidlo o konvertovaní prípadu. S prípadom môžete ďalej pracovať.