SpäťAkým spôsobom zadám do výpočtu výmenu dodatočne nainštalované neoriginálne výbavy vozidla (napr. antiradar)?

Tieto diely je nutné zadať do výpočtu cez neštandardné pozície. V grafickej časti v pravej bočnej lište kliknite na symbol pre súhrn zadania, zvoľte „Neštandartné pozície“ a následne kliknite na tlačidlo „Pridať neštandardnú pozíciu“.  Vyberte v operáciách meódu opravy E, do políčka –  Popis uveďte  –  ANTIRADAR, do políčka –  Cena  uveďte cenu dielu bez DPH, do políčka  ČJ  zadajte počet časových jednotiek. Následne kliknite na tlačidlo OK