SpäťAkým spôsobom zadám do výpočtu hrubé tmelenie?

Hrubé tmelenie je nutné zadať do výpočtu cez neštandardné pozície. V grafickej časti v pravej bočnej lište kliknite na symbol pre súhrn zadania zvoľte Neštandartné pozície a následne kliknite na tlačidlo Pridat neštandardnú pozíciu. Zvoľte v operáciách metódu opravy kde bolo hrubé tmelenie vykonané L alebo I, do políčka –  Popis uveďte  –  HRUBÉ TMELENIE, do políčka  ČJ zadajte počet časových jednotiek. Následne stlačte políčko – OK